Gabrielle VANDERPLANCKE

Weduwe van de heer Antoine Ravestyn

1925 - 2019


Gabrielle VANDERPLANCKE
Datum van overlijden : 19/12/2019
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie