Georgette SABBE

Weduwe van de heer Emile Suykers

1927 - 2020


Georgette SABBE
Datum van overlijden : 20/03/2020
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie