Gerard STRAGIER

Weduwnaar van mevrouw Agnes Opsomer

1922 - 2020


Gerard STRAGIER
Datum van overlijden : 07/05/2020
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie