Rika BOSTOEN

Weduwe van de heer Guido Demyttenaere

1939 - 2021


Rika BOSTOEN
Datum van overlijden : 30/01/2021
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie