Anny VERBEECK

Weduwe van de heer Michel CLYCQ

1932 - 2021


Anny VERBEECK
Datum van overlijden : 23/03/2021
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie