Rosa ROMAEN

Weduwe van de heer Robert Hollebeke

1931 - 2021


Rosa ROMAEN
Datum van overlijden : 25/03/2021
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie