Rosa ROMAEN

Weduwe van de heer Robert Hollebeke

1931 - 2021


Rosa ROMAEN
Datum van overlijden : 25/03/2021
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie

Boodschappen aan de familie

Le 1 April 2021

Geachte Familie . hierbij wil ik u allen mijn Christelijke deelneming aanbieden bij het overlijden van u dierbaar familie lid Rosa. Veel sterkte in deze moeilijke dagen . Dat Rosa nu maar mag verder leven in algemene rust. Bernard ( Dj Bernardo ) .