Maria DE BAILLIE

Weduwe van de heer Julien Garrein

1923 - 2021


Maria DE BAILLIE
Datum van overlijden : 20/11/2021
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie