Terug naar diensten

Uitvaartcontract

Uitvaartcontract-Voorafregeling

HET BELANG VAN EEN LAATSTE WILSBESCHIKKING

In de laatste wilsbeschikking kan u aangeven :
°of u opteert voor een traditionele begrafenis of voor een crematie.
°volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
°in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
°en of u een uitvaartcontract heeft.Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, moet de uitvaart gebeuren zoals die geregistreerd werd.

Procedure
Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?
U geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de Dienst Bevolking. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
U kan kiezen voor begraving of crematie.
U kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:
 

  • begraving van de assen binnen een begraafplaats
  • bijzetting van de assen in een columbarium 
  • verstrooiing van de assen:
       - op een strooiweide van een begraafplaats
       - in de Belgische territoriale zee 
  • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
    bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats ; bijvoorbeeld thuis