Terug naar diensten

Hulp aan de families

Bij een overlijden horen stappen, formaliteiten en termijnen die des te zwaarder zijn om te vervullen of na te leven wanneer ze plaatsvinden in pijnlijke momenten. Daarom geven wij u een leidraad bij het vervullen van de verschillende stappen na het verlies van één van uw naaste familieleden. Op deze pagina vindt u een korte samenvatting van de verschillende stappen die moeten worden ondernomen na de uitvaart.

De aangifte van overlijden : Wij zorgen voor de nodige formaliteiten in de woonplaats van de overledene en in de gemeente van overlijden. Na aangifte van overlijden ontvangt u van ons de officiële overlijdensakte in verschillende exemplaren. Daarmee kunt u alvast  terecht bij verschillende instanties om die van het overlijden op de hoogte te stellen. Je hebt die nodig voor o.a. de werkgever van de overledene, het ziekenfonds, de bank(en), leningmaatschappijen, verzekeringen, de 
vakbond, aanvraag klein verlet …